Úvod  |  Novinky  |  Produkty  |  Kontakty  |  Informácie
Rastlinná výroba
Pozberová úprava
Manipulácia-Doprava
Sklady & Silá
BPS typu 5 kW - 2 MW
Bioplynové stanice

Návrhy a realizácie bioplynových staníc  

  Ponúkame komplexné služby v oblasti realizácie výstavny BPS. Návrh kalkulácie rentability a koncepcie technického riešenia, vyhotovenie projektovej dokumentácie, výstavbu, montáž a uvedenie zostavy do prevádzky. Servisnú, diagnostickú a optimalizačnú činnosť. Stálu technickú a biotechnologickú podporu pri zabezpečovaní chodu zostavy. Ponúkame Vám služby tímu dborníkov s 14-ročnými skúsenosťami z oblasti výstavby a  prevádzky bioplynových staníc.  

 

 

Úvod
Čo ponúkame
Koncepcie riešení
Komponenty
Know-How
Kontakt
Výstavy

Link 

Ponúkame  NÁVRHY KONCEPCIÍ

V úzkej spolupráci inžinierov so zákazníkom zabezpečíme a vypracujeme

• Zber údajov
• Posúdenie záujmového územia
• Štúdiu realizovateľnosti a výpočet hospodárnosti
• Návrh riešenia
• Realizácie výstavby

ako aj INŽINIERSKU ČINNOSŤ

 

 

• Príprava zámeru
• Predjednanie s dotknutými orgánmi a organizáciami
• Tvorba technickej dokumentácie
• Príprava a vedenie výstavby
• Nábeh a uvedenie zostavy BPS do prevádzky
• Odborná a technická podpora prevádzky

 

KOMPONENTY

Dodávka najmodernejších prvkov zostavy podľa aktuálneho stavu vývoja techniky na trhu

KNOW-HOW

- Výmena základných a odborných poznatkov so zákazníkmi, inštitúciami a odborníkmi
   DANAGRA s.r.o. je členom združenia AGRO-BIO-ENERGIA (ABE), so sídlom v Rovinke a aj spoluzakladateľom totho združena organizácií a odborníkov zameraných na problematiku využívania obnoviteľných zdrojov na energetické účely. V rámci tejto činnosti ponúkame odborné prednášky a školenia súvisiace s danou problematikou, ako aj s sproblematikou výroby a využitia bioplynu.   

 

VÝSTAVY a PODUJATIA


<< Späť
Živočíšna výroba
Kosačky a žacie stroje
Obracače a Zhrňovače
Zberové rezačky
Miešacie-Kŕmne vozy
Lisy
Rozdružovače balíkov
Kosačky
Kotle na biomasu
Kompostovače
Štiepkovače
Bioplynové stanice