Úvod  |  Novinky  |  Produkty  |  Kontakty  |  Informácie
Rastlinná výroba
Pozberová úprava
Manipulácia-Doprava
Sklady & Silá
Aspiračné predčističky typu KF
Pozberová úprava/Predčistenie
   

 

 ASPIRAČNÉ PREDČISTIČKY - KF12, KF40, KF60  

Pracujú na princípe - priebežného odsávania ľahkých nečistôt z plodín počas ich prietoku telesami predčističiek. Plodiny, v priebehu ich prietoku čističkami prechádzajú podtlakovým vzdušným kúpeľom, pričom v tomto procese dochádza k oddeľovaniu ľahkých častíc a nečistôt od samotných zŕn čistených plodín. Dná predčističiek sú turbínového tvaru a plnia v tomto procese okrem funkcie spomalenia prietoku plodín, teda dlhšieho pobytu zŕn vo vzdušnom kúpeli, aj funkciu štrbinového zrychlovača usmerneného prúdenia prisávaného vzduchu. Prisávanie vzduchu je vykonávané samotnými ventilátormi predčističiek a ich množstvo je dané výkonmi ventilátorov, ktoré sú pre jednotlivé modely predčističiek dané. Maximálne výkony jednotlivých modelov prečističiek typu KF, sú nasledovné:

KF 12 : do 12 ton/hod ...............má pevné turbínové dno

KF 20 : do 20 ton/hod...............má rotujúce turbínové dno

KF 40 : do 40 ton/hod...............má rotujúce turbínové dno

KF 60 : do 60 ton/hod...............má rotujúce turbínové dno


<< Späť
Živočíšna výroba
Kosačky a žacie stroje
Obracače a Zhrňovače
Zberové rezačky
Miešacie-Kŕmne vozy
Lisy
Rozdružovače balíkov
Kosačky
Kotle na biomasu
Kompostovače
Štiepkovače
Bioplynové stanice