Úvod  |  Novinky  |  Produkty  |  Kontakty  |  Informácie
Rastlinná výroba
Pozberová úprava
Manipulácia-Doprava
Sklady & Silá
Kombinované predčističky typu T20 T40
Pozberová úprava/Predčistenie

   

T 20                     a                    T 40

Kombinovaná SITOVÁ - ASPIRAČNÁ PREDČISTIČKA a ODOSTŇOVAČKA - T20, T40

 Univerzálna, 3-funkcionálna, kombinovaná sitová - aspiračná predčistička a odostňovačka je vybavená stacionárnym sitovým bubnom, v ktorom dochádza k mechanickému vytriedeniu piesku a drobných nečistôt, aj semien rôznych burín. Obilie, ktoré vstupuje do predčističky, je cez sitový bubon preháňané lopatkovým kolesom do aspiračno - predčistiacej časti stroja, pričom dochádza k procesu odostňovania zŕn a aj vymlátenia nevymlátených kláskov. Obilie vychádzajúce zo sitového bubna prechádza samospádom do vzdušného kúpeľa v labyrintovej – aspiračnejkolóny stroja, v ktorej sú z neho podtlakom vysávané ľahké časti a polietavé nečistoty ( plevy, prach, slama, a pod. )  Funkcia odostňovania a prechod obilia cez sitový bubon je vypínateľná. Vtedy obilie prechádza iba aspiračnou predčistiacou kolónou. Intenzita odostňovania je nastaviteľná a regulovateľná závažím - gravitačne. Zariadenie je vybavené 2 elektromotormi, jeden na pohon lopatkového kolesa odostňovačky a slúži na pohon turbíny ventilátora, ktorý vysáva prach, plevy a ľahké nečistoty z obilia v aspiračnej kolóne a zároveň dopravuje tieto nečistoty do sedimentačného cyklóna. T20 a T40 sú univerzálne zariadenia vhodné k zabudovaniu do všetkých jestvujúcich aj nových technologických zostáv jednotiek pozberových úprav.

Výkony:  T 20 ;   do 20 ton / hod , pri separovaní až do 4 % nečistôt

Výkony:  T 40 ;  do 40 ton / hod , pri separovaní až do 4 % nečistôt

Rozmery:  T 20 ;  H = 2 000 mm , B = 1 050 mm , L = 1 200 mm

Rozmery:  T 40 ;  H = 2 500 mm , B = 1 050 mm , L = 1 800 mm

Príkony: T 20 ; pohon ventilátora 2 kW El.motor, 3x400V pohon lopatkového kolesa odostňovačky 4 kW El.motor, 3x400V

Príkony: T 40 ; pohon ventilátora 7,5 kW El.motor, 3x400V pohon lopatkového kolesa odostňovačky 10 kW El.motor, 3x400 V


<< Späť
Živočíšna výroba
Kosačky a žacie stroje
Obracače a Zhrňovače
Zberové rezačky
Miešacie-Kŕmne vozy
Lisy
Rozdružovače balíkov
Kosačky
Kotle na biomasu
Kompostovače
Štiepkovače
Bioplynové stanice