Úvod  |  Novinky  |  Produkty  |  Kontakty  |  Informácie
Rastlinná výroba
Pozberová úprava
Manipulácia-Doprava
Sklady & Silá
Kombinované čističky typu KDC 4000
Pozberová úprava/Čistenie a triedenie

Univerzálna - Kombinovaná čistička KDC 4000

výrobca KONGSKILDE A/S - Dánsko

 pri svojej činnosti využíva kombináciu mechanického a pneumatického spôsobu čistenia obilia.

Je Univerzálna - vhodná k využitiu ako predčistička a aj ako finálna čistička všetkých obilnín, olejnín a strukovín.

Kombinovaná - pri svojej činnosti využíva mechanický aj aspiračný spôsob oddeľovania nečistôt a frakcií.

Mobilná - je ľahko premiestňovateľná. Dá sa jednoducho pripájať k jestvujúcim, aj novým technologickým zostavám, čo na rozdiel od iných čističiek umožňuje jej využitie aj mimo základnej zostavy, teda aj na iných miestach, napríklad v iných priestoroch a iných areáloch. Môže byť vybavená aj s vlastným prepravným podvozkom.

Toto zariadenie, vo funkcii predčističky, dosahuje v kvalitatívnej úrovni dobrého predčistenia, výkon až do 40 ton/hod. Miera kvality je úmerná množstevnému výkonu. Jej výkon je popísaný grafmi, pre zvolené plodiny, jednotlivé sitá a ich kombináci, v závislosti na pomere nečistôt a výkone zostavy. (Napr. jej výkon pri čistení slad. jačmeňa s toleranciou do 2 % nečistôt je 6 až 12 ton. Najmenšie výkony dosahuje pri najvyššom stupni separácie, tj. pri kalibrácii elitného osiva jačmeňa, kde je jej výkon 3 až 10 t/hod. ). Hoci sa dajú jej funkcie veľmi citlivo nastaviť a regulovať, nie je náročná na obsluhu a je ideálna na čistenie a triedenie kukurice, jačmeňa, pšenice, repky, žita, hrachu a pod., ako aj na triedenie osív.

Zákl. technické údaje KDC 4000

šírka: 1,43 m  *  dĺžka: 4,00 m  *  výška: 2,30  *  hmotnosť: 875 kg  *  elektr. príkon: 6,25 kW

 

Prehľad sít

Plodiny Označenie Sitá
kukurica 131 080 697 3-sekčná zostava vnútorných sít 17/17/15
jačmeň, raž, kukurica 131 080 698 3-sekčná zostava vnútorných sít 15/15/11
pšenica, jačmeň, raž, hrach 131 080 699 3-sekčná zostava vnútorných sít 11/11/9
pšenica, jačmeň, raž, hrach 131 080 700 3-sekčná zostava vnútorných sít 9/9/7,4
pšenica 131 080 701 3-sekčná zostava vnútor. sít 7,4/7,4/5.2x5.2
repka 131 080 702 3-sekčná zostava vnútor. sít 5.2x5.2/5.2x5.2/dia.4.3
repka, horčica, ľan 131 080 703 3-sekčná zostava vnútor. sít dia.4.3/4.3/3.5
repka, horčica, ľan 131 080 350 vonkajšie sitá 1.0x16.5
pšenica, jačmeň, raž 131 080 291 vonkajšie sitá Ø 2.0
sladovnícky jačmeň 131 080 637 vonkajšie sitá 2.25x2.25
sladovnícky jačmeň 131 080 616 vonkajšie sitá 2.5x2.5
sladovnícky jačmeň 131 080 665 vonkajšie sitá 2.65x2.65
pšenica, jačmeň, raž 131 080 218 vonkajšie sitá 2.75
hrach 131 080 352 vonkajšie sitá 4.0x16.5
kukurica 131 080 219 vonkajšie sitá 5.2 x 5.2
kukurica 131 080 221 vonkajšie sitá 6.0
ryža 131 080 860 vonkajšie sitá 1.8x20
bôb, fazuľa 131 080 861 vonkajšie sitá Ø 4.5
hrach, sója 131 081 103 vonkajšie sitá Ø 3.5
pšenica, jačmeň 131 081 107 vonkajšie sitá 2.0x16.5
Separácia 131 081 111 vonkajšie sitá plné

Na požiadanie Vám vypracujeme návrh technického riešenia zohľadňujúci Vaše plány, požiadavky, aj danosti, ako aj cenovú ponuku na realizáciu dodávky. 


<< Späť
Živočíšna výroba
Kosačky a žacie stroje
Obracače a Zhrňovače
Zberové rezačky
Miešacie-Kŕmne vozy
Lisy
Rozdružovače balíkov
Kosačky
Kotle na biomasu
Kompostovače
Štiepkovače
Bioplynové stanice