Úvod  |  Novinky  |  Produkty  |  Kontakty  |  Informácie
Rastlinná výroba
Pozberová úprava
Manipulácia-Doprava
Sklady & Silá
Elevátory typu CFA
Manipulácia-Doprava/Mechanické manipulačné zariadenia

Reťazové elevátory typu CFA

( sú dodávané v lakovanom prevedení )

Zaručujú šetrný spôsob dopravy tovarov, v uzatvorenom telese. Sú vhodné na zabezpečenie dopravy v horizontálnom, vertikálnom aj šikmom smere. Dopravu - posun manipulovaných tovarov po dnách dopravníkov vykonávajú unášače, tvorené gumenými lopatkami, ktoré sú upevnené na článkoch transportných reťazí. Vďaka unášačom, ktoré sú z gumy, zaručujú tieto dopravníky, tak šetrný spôsob dopravy, s nízkou mierou možného poškodenia manipulovaných tovarov. Sú tiché, s nízkym odporom trenia a teda aj malým príkonom. Ich pohonné ústrojenstvá sa nedostávajú do styku s manipulovanými tovarmi a sú určené pre dopravu poľnohospodárskych produktov - zrnitých, granulovaných aj mletých tovarov, vo vodorovnom smere. Majú v praxi široké využitie, ako napr. v poľnohospodárstve, potravinárskom aj krmivárskom priemysle, a pod. Sú vhodné do interiérového, aj do exteriérového prostredia.

Sú dodávané v industriálnej kvalite, v lakovanom prevedení, s reťazami a unášačmi, medrikusmi šasi v dĺžkach 2000, 1000, 330, 165 mm,s hlavami spolu s výpadom OK-160 mm, s remeňovými prevodmi a príslušnými elektromotormi, a s pätami uspôsobenými pre možnosť ich zintegrovania s postrannými prihrňovacími závitovkovými dopravníkmi.

Pre možnosť vybavenia týchto elevátorov s postrannými prihrňovacími dopravníkmi, sú s obľubou využívané na dopravu tovarov z násypných príjmových košov.

Redlery CFA, môžu byť vybavené postrannými prihrňovacími dopravníkmi z pravej, alebo ľavej strany, prípadne obojstranne. Postranné prihrňovacie dopravníkmi, sú poháňané elektromotorom elevátora, cez osku päty a na želanie môžu byť vybavené rozpínacími spojkami náhonu a aj s reguláciou množstva príjmu tovaru.


<< Späť
Živočíšna výroba
Kosačky a žacie stroje
Obracače a Zhrňovače
Zberové rezačky
Miešacie-Kŕmne vozy
Lisy
Rozdružovače balíkov
Kosačky
Kotle na biomasu
Kompostovače
Štiepkovače
Bioplynové stanice