Úvod  |  Novinky  |  Produkty  |  Kontakty  |  Informácie
Rastlinná výroba
Pozberová úprava
Manipulácia-Doprava
Sklady & Silá
Pásové dopravníky typu B a BCA
Manipulácia-Doprava/Mechanické manipulačné zariadenia

 

Pásové dopravníky typu B a BCA

s výkonmi do 640 ton/hod 

Poskytujú najšetrnejší spôsob dopravy, s najnižšou mierou poškodenia manipulovaných tovarov. Pásové dopravníky sú samočistiace a gumený pás, tvoriaci transportné pohyblivé dno, sa po každom cykle úplne vyprázdni. Ich pohonné ústrojenstvá sa nedostávajú do styku s manipulovanými tovarmi a sú určené pre dopravu poľnohospodárskych produktov - zrnitých, granulovaných aj mletých tovarov, vo vodorovnom smere. Majú v praxi široké využitie. Je ich možné aj zastrešiť a kombinovať nimi výhody uzatvorených dopravných ciest – pre exteriérové použitie, a výhody otvorených dopravných ciest pre interiérové použitie, s možnosťou prístupu a kontroly, ako napr. v potravinárskom, krmivárskom priemysle, a pod.


<< Späť
Živočíšna výroba
Kosačky a žacie stroje
Obracače a Zhrňovače
Zberové rezačky
Miešacie-Kŕmne vozy
Lisy
Rozdružovače balíkov
Kosačky
Kotle na biomasu
Kompostovače
Štiepkovače
Bioplynové stanice