Úvod  |  Novinky  |  Produkty  |  Kontakty  |  Informácie
Rastlinná výroba
Pozberová úprava
Manipulácia-Doprava
Sklady & Silá
Pneumatické dopravníky, výtlačné typu TRL
Manipulácia-Doprava/Pneumaticté manipulačné zariadenia

Manipulačné dopravníky - TRL

 Sú ideálne pre horizontálnu aj vertikálnu manipuláciu, príjem aj distribúciu poľnohospodárskych plodín. Taktiež vhodné na použitie v potravinárskom, krmivárskom, chemickom, textilnom, ... priemysle. Môžu byť použité aj na prevetrávanie, a aj na dosúšanie uskladnených tovarov. Tvoria samočistiace dopravné sústavy a aj preto sú s obľubou používané napríklad v osivárstve, aj v prevádzkach s potrebou dôsledného vyprázdňovania dopravných trás. Ich trasy sú zmontované z potrubných prvkov, elementov t.z.v. OK-Systému. Spoje typu OK, sú spoločné pre všetky potrubia, kolená a ostatné prvky. Zostavy sú flexibilné a môžu sa rôzne meniť podľa želania, pričom kladú minimálne požiadavky na inštaláciu.

Schéma 

Vysokotlakové dúchadlá, ventilátory – TRL, majú mnoho možností využitia a je nimi možné vytvárať pestrú paletu zostáv celkov technických riešení. Sú vyrábané v rôznych veľkostiach, s pohonmi od 1,5 do 37,0 kW a výkonnejšie modely sú schopné dopravovať tovary do vzdialenosti až 200 metrov (viď tabuľku výkonov).

 

Rotačné dávkovače, turnikety - CAE a CAD, zabezpečujú regulovaný vstup prepravovaného materiálu do dopravného potrubia. Nie je potrebné, aby boli v trase zaradené ihneď  za ventilátorom TRL a v jednej trase ich môže byť zaradených aj viacej kusov. 

Zlučovacie jednotky, injektory - TF, sú vhodné k použitiu v súčinnosti s menšími ventilátormi, s nižšími výkonmi,  než ako sú zostavy so zlučovacími jednotkami typu CAE a CAD.  Injektory - TF sú vhodné pre dúchadlá typov TRL-20/40/55/75. Rotačné dávkovače, turnikety typou CAD -20/30/40, sa používajú v tlakovej doprave, ako vstupné prvky potrubných trás. V nich dochádza k zlučovaciu distribuovaných tovarov s tlakovým vzduchom a k následnému  vstupu zmesí do potrubných trás.  K oddeľovanieu tovarov na výstupnej strane dopravnej vetvy, slúžia ( v súčinnosti so separačnými cyklónmi ) recipročne, rotačné ventily  typov CAE-20/30/40.

Ponúkaný sortiment prvkov, t.z.v. OK-systém, zahŕňa širokú škálu stavebnicových elementov potrubných trás, ako sú napr. trubky, kolená, klapky, odbočky, flexi-hadice, násypky, cyklóny, hlavice, atď. Spájanie elementov je vykonávané pomocou patentovaných rýchloupínacích spojok-OK,  spájajúcich rýchlo, jednoducho a bez potreby použitia náradia.      
Pozri časť :  Prvky potrubnej trasy  OK-systém. 

Dopravné výkony manipulačných dopravníkov typu TRL

  Tabuľka dopravných výkonov v tonách za hodinu, v závislosti na dopravných vzdialenostiach, podľa jednotlivých modelov TRL .( Uvedené pre vyčistený a vysušený jačmeň ) 

Dopravná vzdialenosť

10 m

20 m

50 m

100 m

150 m

200 m

TRL 20 + TF 20

2,5

2

1,2

0,5

TRL 40 + TF 40

4,3

3,6

2,3

1,2

TRL 55/75 + TF 55

4,7

3,9

2,5

1,4

0,8

TRL 55/75 + CA 20

8,7

7,4

4,9

2,9

1,8

TRL 100 + CA 20

15,6

13,8

9,1

5,2

3,2

2

TRL 200 + CA 20

15,7

15,6

15,4

10,4

6,8

4,6

TRL 300 + CA 30

26,5

25,5

22,5

14,1

9,6

6,9

TRL 500 + CA 40

52,9

47

34,9

23,8

17,6

13,6

 

<< Späť
Živočíšna výroba
Kosačky a žacie stroje
Obracače a Zhrňovače
Zberové rezačky
Miešacie-Kŕmne vozy
Lisy
Rozdružovače balíkov
Kosačky
Kotle na biomasu
Kompostovače
Štiepkovače
Bioplynové stanice