Úvod  |  Novinky  |  Produkty  |  Kontakty  |  Informácie
Rastlinná výroba
Pozberová úprava
Manipulácia-Doprava
Sklady & Silá


VÝSTAVY a PODUJATIA

*  *  *   pozývame Vás na návštevu    *  *  *

40. ročníka medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy
AGROKOMPLEX 2013

a

8. ročníka výstavy obnoviteľných zdrojov energií
OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIE 2013

na Výstavisko Agrokomplexu do Nitry, v dňoch 22.25. augusta 2013,

do stánku č. 07, v pavilóne B

kde sa budeme prezentovať s tematickým celkom

BIOPLYNOVÉ, PYROLÝZNE I TERMOKATALYTICKÉ STANICE, ICH PERIFÉRNE ZARIADENIA A PRÍSLIŠENSTVÁ 

a

s tematickým celkom

STROJE PRE ZBER KRMOVíN, STROJE A ZARIADENIA PRE POZBEROVÚ ÚPRAVU, MANIPULÁCIU, SKLADOVANIE A S TÝM SÚVISIACE TECHNICKÉ RIEŠENIA 

*  *  * 

Živočíšna výroba
Kosačky a žacie stroje
Obracače a Zhrňovače
Zberové rezačky
Miešacie-Kŕmne vozy
Lisy
Rozdružovače balíkov
Kosačky
Kotle na biomasu
Kompostovače
Štiepkovače
Bioplynové stanice