Úvod  |  Novinky  |  Produkty  |  Kontakty  |  Informácie
Rastlinná výroba
Pozberová úprava
Manipulácia-Doprava
Sklady & Silá
Pozberová úprava

Názov Produkt Typ
Aspiračné predčističky Predčističky KF
Kombinované predčističky Predčističky T20 T40
Kombinované čističky Univerzálne čističky KDC 4000
Mobilné, na LVO S nepriamim ohrevom KAI - SOL
Prenosné, na plyn S priamim ohrevom KG - KSG
Prietokové váhy Šaržové váhy na sypké hmoty B 1-komorové
Prietokové váhy Šaržové váhy na sypké hmoty KA 2-komorové
Skladovanie na podlahe Kongskilde SPS
Stacionárne, na LVO S nepriamim ohrevom FAST
Stacionárne, na plyn S nepriamim ohrevom KS

[1]
Živočíšna výroba
Kosačky a žacie stroje
Obracače a Zhrňovače
Zberové rezačky
Miešacie-Kŕmne vozy
Lisy
Rozdružovače balíkov
Kosačky
Kotle na biomasu
Kompostovače
Štiepkovače
Bioplynové stanice